fbpx

Vacature Leden Raad van Toezicht

Leden Raad van Toezicht

Vanaf begin 2020 komen er, reglementair, enkele zetels vacant binnen de Raad van Toezicht van de stichting Akoesticum waaronder die van de voorzitter.

Akoesticum is een culturele instelling gehuisvest in de Frisokazerne in Ede welke in januari 2015 officieel door Koning Willem Alexander werd geopend en waar professionals en amateurs in de podiumkunsten oefenen, repeteren, try-outs geven en na- en bijscholing volgen. Het is een professioneel geoutilleerde werkplek voor muziek-, dans- en theatergezelschappen met mogelijkheid voor meerdaags verblijf en met hoge kwaliteit faciliteiten. Akoesticum heeft een ANBI-status.

De stichting Akoesticum opereert op basis van het raad-van-toezicht-model waarbij de Directie verantwoordelijk is voor het beleid en uitvoering en de Raad van Toezicht erop toeziet dat het beleid in overeenstemming is met de doelstellingen van de stichting en met de wettelijke en statutaire voorschriften en dat de continuiteit van de stichting en haar activiteiten is gewaarborgd. De Raad van Toezicht staat de Directie met raad terzijde.

De Raad van Toezicht bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste 7 leden en komt zesmaal per jaar bijeen waarvan vijfmaal met de Directie.

Na een vijf jaar durende ‘pioniersfase’ is Akoesticum in een nieuwe fase beland waarbij stabiliteit en cultureel ondernemerschap nog meer centraal komen staan. Akoesticum heeft daartoe een ambitieus toekomstplan opgesteld.

De leden van de Raad van Toezicht worden geacht gezamenlijk in voldoende mate te beschikken over inzicht en beoordelingsvermogen op de gebieden van:

  • Cultuur, in het bijzonder de podiumkunsten en cultuur ondernemerschap
  • Bedrijfsvoering in de breedste zin des woords, maar met nadruk op commercie, marketing en hospitality
  • Financiën, waaronder ook begrepen wordt kennis van fondsenwerving/sponsoring/donaties

Gewenst profiel

  • affiniteit met de doelstellingen van Akoesticum
  • gevoel voor podiumkunsten en het culturele speelveld
  • specifieke deskundigheid en achtergrond op één van bovengenoemde gebieden
  • bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring
  • onafhankelijk denker en open kritische houding
  • voldoende beschikbaarheid

De Raad van Toezicht van Akoesticum onderschrijft de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit en Inclusie.

Reageren

Heeft u belangstelling voor een functie binnen de Raad van Toezicht van Akoesticum, neem dan contact op met een van de onderstaande personen. Ook geïnteresseerden die ervaring willen opdoen binnen de Raad van Toezicht van een culturele onderneming nodigen wij uit te reageren.

Voorzitter Loek Meijers email: loekmeijers69@gmail.com tel: 06 133 61 820

Secretaris Rob Herremans email: herremans43@kpnmail.nl tel: 06 549 81 349