Subsidie van gemeente Ede

Harold Lenselink

“We zijn ontzettend blij met de toekenning van een eenmalige subsidie (150.000) van de gemeente Ede. We kunnen daarmee tegemoet komen aan de wens van de gemeente om samen met andere lokale podiumkunst- en maatschappelijke instellingen, het cultuuraanbod in de regio te helpen versterken. Niet alleen door onze bestaande projecten op het gebied van cultuurparticipatie, educatie en talentontwikkeling verder te ontwikkelen of te vernieuwen. Maar ook met nieuwe projecten op het snijvlak van militair erfgoed en herinneringstoerisme.

Om dit te kunnen realiseren moeten we ons huidige businessmodel goed doorlichten zodat we deze extra taakstelling voor de toekomst waar kunnen maken. Aan de slag dus! Komend jaar, vóór 1 april 2019, zullen we een uitgewerkt en concreet plan aan de gemeente voorleggen.”


Het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders van Ede heeft in het bestuursakkoord 2018 – 2021 aangegeven dat de gemeente meer en beter cultuuraanbod wil om de woonaantrekkelijkheid te vergroten. Ook heeft het college aangegeven dat Akoesticum daar een belangrijke rol zou moeten spelen.