fbpx

Jaarverslagen

Dankzij onze supporters en samenwerkingspartners zijn wij in korte tijd uitgegroeid tot een belangrijk internationaal trainingscentrum voor muziek, dans en theater. Dat stelt ons in staat podiumkunstenaars uit de hele wereld een betaalbare en professionele werkplek te bieden voor experiment, talentenprogramma’s en educatie en het trainingscentrum ook open te stellen voor een breed publiek.

Raad van Toezicht houdt ons scherp
De Raad van Toezicht houdt onze directie bij de les en bekijkt de algemene gang van zaken. Op hoofdlijnen stellen ze mede het beleid vast en zien erop toe hoe we dit uitvoeren. Hun advies en reflectie zijn dan ook onmisbaar.

Onze Raad van Toezicht bestaat uit:

Loek Meijers,voorzitter
Rob Herremans, secretaris
Appie Alferink, lid
Jan Brands, lid
Lisan Beune, lid

Culturele ANBI

Stichting Akoesticum is een goededoelenorganisatie en een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat donaties en giften aan Akoesticum belastingvoordeel kunnen opleveren. Uitleg over deze regeling vind je op de website van de belastingdienst.

Stichting Akoesticum (statutaire naam)
Kamer van Koophandel: 50.28.44.28
RSIN: 8226577 40
IBANnummer: NL71 RABO 0129 1294 45
BIC: RABO NL2U
Monumentnummer: 523488

De stichting is aangesloten bij de kennisbank filantropie. Het doel en de belangrijkste regels van stichting Akoesticum, vind je in onze Statuten.

Jaarverslagen

Beleidsplan

Jaarverslag (met jaarrekening)

    • Jaarverslag 2018 (concept)
      De Jaarrekening 2018 is in concept beschikbaar. Een grote voorlopige eenmalige subsidietoekenning van €150.000 over 2018 moet nog definitief vastgesteld worden. Dat proces is nog gaande en tot die tijd kan de jaarrekening nog niet definitief vastgesteld worden. Indien deze definitief wordt sluit Akoesticum 2018 met een licht positief resultaat af.
    • Voorgaande jaarverslagen: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Wij publiceren het meeste recente jaarverslag ook op de website van de Kennisbank Filantropie, de centrale databank van Goede Doelen organisaties in Nederland.