Tweede expertmeeting On Arts and Social Inclusion

Harold Lenselink, artistiek directeur

Muziek, theater en dans kunnen een cruciale rol spelen bij het verbinden van mensen en het wegnemen van vooroordelen. De ervaring, met anderen creatief te werken, zonder te oordelen, samen te experimenteren en geaccepteerd te worden is basaal voor ieder mens.

Wat biedt hoop in een radeloze situatie na een vlucht? Hoe kan het gevoel, je zeker en geborgen te voelen versterkt worden? Welke middelen zijn er om groepen bij elkaar te brengen die in leeftijd, religie, cultuur en opleiding volledig van elkaar verschillen? Hoe kan een verwelkomende samenleving onbevangener met vreemdelingen omgaan en vertrouwen scheppen?

Deze vragen stonden centraal bij de expertmeetings die we organiseerden in samenwerking met de Landesmusikakademie NRW en Musicians Without Borders (9/10 februari Akoesticum, 15/16 maart Landesmusikakademie NRW).

Foto: Een inspirerende quote van schrijver en dichter Maya Angelou, gebruikt door Darren Abrahams, bij de presentatie van Crisis Classroom. Akoesticum 9/10 februari 2017

Dat de kunsten een cruciale rol kunnen spelen, bleek ook tijdens de tweede bijeenkomst bij de Landesmusikakademie NRW.  Deskundigen van  NGO’s presenteerden succesvolle projecten zoals de “Welcome Notes” uit Nederland, muziekaanbod van “Musicians For Human Rights” of de “Crisis Classroom” uit Groot Brittannië en muziekprojecten voor en met vluchtelingen in Nordrhein-Westfalen. De afwisseling tussen de presentaties, creatieve interactie en discussie leidde tot een intensieve uitwisseling van kennis en ervaring en een uit beide expertmeetings gegroeid internationaal netwerk.

Contact

We zijn er van overtuigd dat de kunsten een cruciale en positieve rol kunnen spelen bij de sociale veranderingen die momenteel plaatsvinden. Wij zullen ons dan ook blijven inzetten om de expertise in het veld bijeen te brengen en de netwerken te versterken. Wil je op de hoogte blijven van het vervolg op deze expertmeetings of deelnemen aan het internationale netwerk voor Arts and Social Inclusion, neem contact met ons op of meld je aan bij de Facebookgroup Expert meeting on arts & social inclusion.

Documentatie/informatie


De expertmeetings zijn mogelijk gemaakt met financiële steun van het (EU) Interreg / Euregio Rhijn- Waal.