Beleid en jaarverslagen

Beleid 2014 – 2018

Het bestuur van stichting Akoesticum beschrijft in het beleidsplan 2014 – 2018 hoe zij de realisatie van de doelstellingen waarvoor Akoesticum staat, voor zich ziet. Uitgebreidere toelichting op de realisatie van het beleid en de financiële gang van zaken vind je in ons jaarverslag.

Doelstelling stichting Akoesticum

Ons doel is (artikel 2 statuten) om de podiumkunsten te bevorderen; theater, dans, zang muziek, en alles wat daar in de ruimste zin mee te maken heeft. Dit doel realiseert de stichting onder andere door het bieden van een plek waar ruimte en gelegenheid is voor alle podiumkunsten om te repeteren en na- en bijscholing te ontvangen.

Ambitie van het beleid 2014-2018

Stichting Akoesticum start haar activiteiten vanaf eind 2014 in de voormalige Frisokazerne, naast station Ede-Wageningen. Ons beleid is erop gericht om na een succesvolle opstartfase Akoesticum uit te laten groeien tot een (inter)nationaal “centre of expertise and excellence” voor de podiumkunsten: een artistieke vrijplaats waar kennis en ervaring wordt ontwikkeld en gedeeld en waar een structureel na- en bijscholingsaanbod garant staat voor vernieuwing en dynamiek.

Wat biedt Akoesticum?

  • Gespecialiseerde trainingsfaciliteiten voor muziek-, dans- en theatergroepen
  • Eenvoudige overnachtingsmogelijkheden voor groepen of gezelschappen die meerdaags (weekend of weekdagen) intensief willen repeteren
  • Beroepsbegeleidende na- en bijscholing voor het artistiek kader
  • Workshops in samenwerking met landelijke organisaties in de podiumkunsten, branche-/vakorganisaties, opleidings-/trainings bureaus, zelfstandige trainers (zzp’ers), organisatoren van kunstmanifestaties
  • Locatie voor cultureel maatschappelijke evenementen, zoals bijvoorbeeld symposia of congressen

Stichting Akoesticum krijgt haar financiële middelen uit:

  • vergoedingen voor het gebruik van de trainingsfaciliteiten
  • fondsenwerving

Beleid ten aanzien van de besteding

  • de stichting zal jaarlijks tussen 90% en 100% van de middelen besteden aan haar doel
  • het bestuur zal de kosten van fondsenwerving en organisatie tussen 5% en 10% houden,  ver onder het door het CBF gehanteerde maximum van 25%

Het bestuur stelt een meerjarenbeleid- en een begroting op die elk jaar worden beoordeeld. Hierover wordt in het jaarverslag verantwoording afgelegd.

Wij publiceren ons jaarverslag ook op de website van de Kennisbank Filantropie, de centrale databank van Goede Doelen organisaties in Nederland.

Download beleidsplan

Downloads jaarverslagen