Landelijk cultuurbeleid goed voor Akoesticum

Harold Lenselink
Harold Lenselink

“Op 12 maart 2018 maakte minister van cultuur – Ingrid van Engelshoven – haar cultuurvisie voor de komende jaren bekend. In deze cultuurbrief kondigt ze een aantal beleidswijzigingen aan die mogelijk voor Akoesticum van belang kunnen zijn en kansen kunnen bieden.

De minister gaat meer geld vrij maken voor een aantal specifieke gebieden:

  • cultuuronderwijs (inclusief muziekonderwijs)
  • talentontwikkeling
  • cultureel erfgoed
  • internationale culturele profilering van Nederland
  • regionale cultuurspreiding

Akoesticum is op al deze gebieden in meerdere of mindere mate actief. Wij zijn dan ook in staat om een belangrijke bijdrage te leveren aan de door de minister gestelde doelen. En dat maakt dat wij ons nog nadrukkelijker als gesprekspartner van het ministerie gaan opstellen. Wij hebben Jurgen Warmerdam aangetrokken die deze gesprekken namens stichting Akoesticum, zal gaan voeren.”