Fonds voor Talentontwikkeling

Stichting Akoesticum heeft een klein Fonds voor talentvolle podiumkunstenaars. Met een bijdrage uit dit fonds kunnen musici, dansers en acteurs de repetitieperiode bij Akoesticum afsluiten met een presentatie voor publiek.

Het Fonds voor Talentontwikkeling vullen we aan met vrijwillige bijdragen of door soms een toegangsprijs te vragen aan gasten en bezoekers. Ook alle bedrijven en organisaties die bij Akoesticum een training of bijeenkomst houden, doneren aan dit fonds.

Of maak de gift over op rekeningnummer:

NL71 RABO 0129 1294 45
Onder vermelding van:
Donatie Akoesticum, Fonds voor Talentontwikkeling.