Fonds voor Talentontwikkeling

Stichting Akoesticum heeft een klein Fonds waar talentvolle podiumkunstenaars een beroep op kunnen doen voor een verblijf bij Akoesticum. Presenteren, interactie, uitproberen met publiek is een wezenlijk onderdeel van het oefenproces. Met een bijdrage uit dit fonds kunnen musici, dansers en acteurs een repetitieperiode afsluiten met een presentatie voor publiek.

Het Fonds voor Talentontwikkeling vullen we aan met vrijwillige bijdragen of door soms een toegangsprijs te vragen aan gasten en bezoekers. Ook alle zakelijke groepen die bij Akoesticum een training of bijeenkomst houden, doneren aan dit fonds.

Of maak de gift over op rekeningnummer:

NL71 RABO 0129 1294 45
Onder vermelding van:
Donatie Akoesticum, Fonds voor Talentontwikkeling.