Geleidelijn naar Akoesticum

Doorlopend vinden er allerlei activiteitenplaats bij Akoesticum, voor gasten en bezoekers. Samen met de gemeente proberen we de toegankelijkheid voor alle doelgroepen te verhogen. Niet alleen voor gasten die een publieksvoorstelling willen bijwonen, maar ook voor podiumkunstenaars uit binnen en buitenland die van onze oefenruimtes gebruik maken.

Looproute vanaf het station

We zijn reuze blij dat de gemeente de toegankelijkheid ook voor blinden en slechtzienden heeft verbeterd. Dit betekent dat met de aanleg van een geleidelijn vanaf het perron, de looproute naar Akoesticum nu goed is aangegeven.