fbpx

Cibap – Academische werkplaats

cibap

Van 12 tot 13 december komt de Cibap naar Akoesticum voor een tweedaagse bijeenkomst Academische werkplaats. De werkplaats wordt gevormd uit een groep innovatieve docenten, die de taal van het creatieve denken en werken, in onderwijs en ondernemen doorontwikkelen door middel van onderzoek.

Leerstoel Creativiteit
De Academische Werkplaats maakt onderdeel uit van de Leerstoel Creativiteit die in oprichting is. Hierbij zijn verschillende partijen betrokken, waaronder ArtEZ. Beide wethouders onderstrepen het belang van creativiteit als sleutelfactor om antwoorden te vinden op vragen van morgen.

Toekomstbestendig onderwijs
Vanuit No School is door SintLucas en Cibap met partners in de creatieve industrie, meerdere kennisinstellingen en andere belanghebbenden een coalitie gevormd die met een aantal universiteiten in gesprek is om te bepalen waar de leerstoel zal worden gevestigd. No School onderzoekt, experimenteert en creëert ruimte om samen met de creatieve industrie nieuwe en onderscheidende leerroutes te initiëren. En zo het creatieve vakonderwijs in Nederland toekomstbestendig te maken.