fbpx

Bert van den Brink, pianist

Bert van den Brink
Kennisbijeenkomst van het Instituut Fysieke Veiligheid. Pianist Bert van den Brink schuift aan bij de ochtendsessie over verminderd zelfredzamen ten tijde van rampen en crises, waar de overheidĀ een expliciete zorgtaak voor heeft. Maar wat wordt verstaan onder verminderd zelfredzamen? Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van de overheid? En wat kan geleerd worden van praktijkcasussen? Bert van den Brink luistert mee en sluit af met zijn reflectie op het thema in een muzikale column.

Verrijk je bijeenkomst en neem ook een aandeel in cultuur!

Alle werkbijeenkomsten bij Akoesticum putten inspiratie uit de podiumkunsten. Het is een verrassende manier om je programma te verrijken, te verdiepen of even wat lucht te geven. De invulling van een cultuuraandeel gebeurt in nauw overleg. De opbrengst van het cultuuraandeel gaat naar de uitvoerend kunstenaar en naar het Fonds voor Talentontwikkeling van Akoesticum.

Meer weten over zakelijke bijeenkomsten en het cultuuraandeel bij Akoesticum, bel of mail ons.