fbpx

Ontwikkelingen Frisokazerne

Victor van HaerenDe Frisokazerne en de directe omgeving van Akoesticum, zijn volop in ontwikkeling. De planvorming hiervoor valt enerzijds onder de Structuurvisie met daarin de hoofdlijnen voor de ontwikkelingen van de kazerneterreinen en anderzijds onder het project Spoorzone.

Structuurvisie

Zoals het er nu naar uitziet wordt het kazerneplateau, bestaande uit de 2 kazernes met tussenliggende appèlplaats de drager van een levendig gebiedsdeel. Met cultuur in de hele Frisokazerne en food in de Mauritskazerne (WFC bezoekerscentrum). In een open dialoog tussen de gemeente en de belanghebbenden worden de verschillende invalshoeken toegelicht. De mate waarin met alle belangen rekening gehouden kan worden is een ingewikkeld proces. Als een van de belanghebbenden, volgen we de gesprekken op de voet.

Spoorzone

Daarnaast zijn er de ontwikkelingen over de aanbesteding voor de bouw van het nieuwe station Ede-Wageningen. Deze procedure ligt voorlopig stil vanwege te hoge inschrijvingen door de bouwpartijen. Er wordt rekening gehouden met een vertraging van de nieuwbouw  van tenminste een jaar. Een nieuwe planning is voor zover wij weten nog niet gepubliceerd.