fbpx

HKU Werkplaats Muzisch Onderzoek

werkplaats muzisch onderzoek

Van donderdag 23 t/m vrijdag 24 januari is de Werkplaats Muzisch Onderzoek bij Akoesticum.

De Werkplaats Muzisch Onderzoek is een initiatief van en een samenwerking tussen de Hogeschool voor Kunsten Utrecht (lectoraat Kunst en Professionalisering van Bart van Rosmalen) en de Hogeschool Utrecht (lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek van Daan Andriessen) en verbonden met verschillende partners en kennisinstituten waaronder Vilans, Movisie, ROC Midden en het LKCA.

De werkplaats is een jaarlijks wisselende groep professionals afkomstig vanuit de partners in Musework. Er wordt tijdens bijeenkomsten gesleuteld en geëxperimenteerd met nieuwe manieren van werken met het doel in de praktijk een verschil te maken en muzische perspectieven te openen daar waar het nodig is. In de werkplaats werken ze aan het uitbreiden van het traditionele beeld van wat praktijkgericht onderzoek doen is. Ze brengen elementen uit creatieve maakprocessen in verband met organisatievraagstukken en onderzoeken zo op onconventionele wijze praktijkvragen. Over de bevindingen van deze experimenten in de werkplaats en in de praktijk wordt gepubliceerd in een jaarlijks Blad. De werkplaatsen worden ieder jaar afgesloten met een festival waarin de deuren van de werkplaats geopend worden en het hele netwerk van musework met elkaar aan het werk gaat.

Meer informatie via www.musework.nl