fbpx

Matthijs Mahler, Bert van de Brink, Maite van de Marel, Lucas Dols

Matthijs Mahler

Acteur Matthijs Mahler, fotograaf Liselore Knigge

Deze dag staat in het teken van “medezeggenschap” van cliënten. Een belangrijk maar soms ook moeilijk thema, want hoe stimuleer je cliënten om hun eigen stem te laten horen? Zorginstelling Philadelphia blaast het stof eraf en nodigt werknemers uit voor een inspirerend festival rondom Medezeggenschap.

pianist Bert van den Brink
Pianist Bert van den Brink

Pianist Bert van de Brink opent de dag met een muzikale column. Daarna gaan de deelnemers uit elkaar en kunnen ze doorlopende programma’s volgen van collega’s die vertellen over hun trainingen. Acteur Matthijs Mahler gaat het dialoog met de deelnemers aan tijdens een speciale “De Vloer Op met Philadelphia”. De Medezeggenschapsdag festivalstyle wordt afgesloten met het schrijven van een lied met Maite van de Marel en Lucas Dols.

Neem ook een aandeel in cultuur!

Verrijk je bijeenkomst bij Akoesticum met een optreden of een actieve workshop dans, theater of muziek en geef talent een kans.

Alle werkbijeenkomsten bij Akoesticum putten inspiratie uit de podiumkunsten. Het is een verrassende manier om bijeenkomsten te verrijken, te verdiepen of even wat lucht te geven. De invulling daarvan gebeurt in nauw overleg. De opbrengst van het cultuuraandeel gaat naar de uitvoerend kunstenaar en naar het Fonds voor Talentontwikkeling van Akoesticum.

Meer weten over zakelijke bijeenkomsten bij Akoesticum en het cultuuraandeel van Akoesticum, bel of mail ons.